אזורי
חלוקה

ימי חול
החל מהשעה 8:30

טל שחר

(משק 42)גינתון

(משק 4)יום שישי

החל מהשעה 10:30

מכבים

(ערבה 44)לפרטים

עדו 054-819-1514 
קרול 050-3070355