אזורי
חלוקה

ימי שישי
החל מהשעה 8:30

טל שחר

"משק 42"גינתון

(משק 4)ימי שישי

החל מהשעה 10:30

 

מכבים

(ערבה 44)לפרטים

עדו 054-819-1514 
קרול 050-307-0355